Friskvård

 

Friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik hade tidigare sin hemsida här. Den finns nu på http://kyrkhamn.squarespace.com/freningar-och-fretag/

Friskvård är till för att må bättre och undvika sjukdomar. Arbetsgivaren kan göra avdrag för motion, kostråd, massage och andra hälsoinsatser för anställda. I dag är det många företag som erbjuder friskvård till sina anställa i form av ett bidrag. Vissa arbetsgivare erbjuder mer än andra och antingen får du bidrag månadsvis eller ett fast belopp per år. Sedan är det även flera arbetsplatser som erbjuder tillgång till träningslokaler. Det blir även vanligare att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning, gratis frukt och fria läkarbesök. Vissa arbetsgivare erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid.

Vilken friskvård får du friskvårdsbidrag för?

Tidigare så var det Skatteverket som bestämde vad som räknades som friskvård och de hade även en lista med olika aktiviteter som var godkända enligt dem. Dock var det många som kom att ifrågasätta denna lista eftersom att aktiviteter som ridning och golf inte fanns med. Skatteverket hade inte med dessa, då de ansågs vara för dyra för att få tillhöra friskvård att få bidrag för. 

Dock blev det så att i januari 2018 så beslutade högsta förvaltningsdomstolen att golf ska anses som friskvård. Det gjorde att Skatteverket tolkade detta att gälla alla "dyra" sporter och aktiviteter. Det som är avgörande för att få friskvårdsbidrag är att det är motion, inte vad för slags motion det är. 

Du kan dock inte använda friskvårdsbidrag för att köpa utrustning till din aktivitetet eller motion. Det är arbetsgivaren som bestämmer om det du gör ger rätt till bidrag. Arbetsgivare kan ge en ersättning för friskvård till sina anställda, upp till ett visst belopp som är skattefritt.

Friskvård får dig att må bra

Att utföra aktiviter eller sporter som friskvård, minst en gång per vecka, det gör att du mår bra, drabbas mer sällan av sjukdomar och orkar med arbetet bättre. Det är därför många arbetsgivare mer än gärna ser till att dela ut friskvårdsbidrag så väl som erbjuder en friskvårdstimme per vecka under arbetstid. Ta till vara på det!